PRO AV ART TECHNOLOGY

WHO WE ARE AND WHAT WE DO?

ישנם מספר דברים שמבדילים אותנו מחברות אחרות:

מסירות: אנו קמים בכל בוקר בידיעה שההצלחה שלנו תלויה אך ורק בהצלחה של הפרוייקט שלכם. היכן שהשקעתם את זמנכם וכספכם. לכן אנו דואגים תמיד לשביעות רצונם של לקוחותינו.

אמינות: עם הניסיון שצברנו במהלך השנים, אנו יודעים לאפיין ללקוחותינו את הציוד המתאים ביותר שיידע לענות לדרישותיו של הלקוח לאורך שנים.

חדשנות: החדשנות היא המאפיין המרכזי של רוב העבודות שלנו. פתרונות אלו מושגים ע"י פיתוח או שימוש במוצרים טכנולוגיים יעילים שיתאימו ללקוחותינו.

טווחי פעילות: אנחנו עוסקים במגוון רחב של פעילויות. מהשכרת ציוד מגוון אמין וחדשני למוזיאונים, גלריות ואומנים ועד ניהול פרוייקטים עצומים . אפיונם, והטמעת מערכות שליטה ובקרה.