כתבו עלינו

חברת "תפנית"

מכתב המלצה שניתן לחברתנו ע"י חברת "תפנית ניהול בניה בע"מ"

אדריכל אורי גלזר

מכתב המלצה שניתן לחברתנו ע"י מר אורי גלזר

בית לוחמי הגטאות

מכתב המלצה שניתן לחברתנו ע"י מר אייל יוסף, מנהל פרויקטים ומנהל התפעול במוזיאון "בית לוחמי הגטאות"

מוזיאון מגדל דוד

מכתב המלצה שניתן לחברתנו ע"י מר יהודה וקנין, מנהל תחום אחזקה ופיתוח תשתיות במגדל דוד – המוזיאון לתולדות ירושלים