תאריך פרויקט: 03-2018
לקוח: מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות
"ויהי צחוק" - הומור יהודי מסביב לעולם

מתוך התערוכה "ויהי צחוק" - הומור יהודי מסביב לעולם, מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות
אוצרים: מיכל הומינר, אסף גלאי